Røyrlegging

HAFS Elektro & Rør AS tilbyr alt av røyrleggartenester

Våre røyrleggarar utfører alt av tradisjonelt røyrleggararbeid, frå enkle serviceoppdrag til heile bustadprosjekt med golvvarmeanlegg, varmepumper og andre energisparande løysingar.

HAFS Elektro & Rør AS er sentralt godkjent føretak innan fagområda sanitær, varme- og kuldeinstallasjonar og vassforsynings- og avløpsanlegg.

Me har gode leverandøravtalar og skaffer alt frå baderomsinnreiing til varmetekniske installasjonsprodukt.

Inspirasjon og gode tips finn du her: vvsfagmann.no

Elektroinstallasjon

HAFS Elektro & Rør AS er autorisert elektroinstallatør og tilbyr alt av elektrikartenester.

Røyrlegging

HAFS Elektro & Rør AS tilbyr alt av røyrleggartenester

Maritime installasjonar

HAFS Elektro & Rør AS har lang erfaring med maritime installasjonar innan skip og oppdrett.

Internkontroll / elkontroll

HAFS Elektro & Rør AS utfører kontroll på elektriskeanlegg i næringsbygg, industrianlegg, bustad- og landbruksinstallasjonar.

Automasjon og smarthus

Me leverer røyrinstallasjoner til nybygg, rehabilitering, sanitæranlegg, varmeanlegg og vassverk.

Om oss

HAFS Elektro & Rør AS er din lokale leverandør innan elektroinstallasjon og røyrlegging. Me leverer pålitelige, framtidsretta og konkurransedyktige løysingar.