HAFS Elektro & Rør AS

Dine lokale fagfolk

Til alle våre kundar og samarbeidspartnera

Som resten samfunnet er også me berørt av situasjonen rundt Korona-viruset.

For å ivareta både kundane og våre tilsette har me innført nye rutinar i samband med kundebesøk. Nokre av dei nye punkta er:
– Me kontaktar alltid kunden i forkant av besøk, der kunden stadfestar om han vil ha besøk av oss, og at alle i husstanden er symptomfrie.
– Hygienetiltak som god handhygiene før og etter besøk.
– Ingen handhelsing, og ein held nødvendig avstand.

Me gjer desse tiltaka for at du som kunde framleis skal føle deg trygg på å nytte HAFS Elektro & Rør i tida framover. Samtidig er det viktig å verne våre arbeiderar så dei held seg friske slik at me kan forsette å levere elektro- og røyrleggarteneste framover.

Din lokale leverandør av elektro- og røyrleggartenester

HAFS Elektro & Rør AS er ei bedrift med høg kompetanse og lang erfaring. Me leverer pålitelige, framtidsretta og konkurransedyktige løysingar.

Bedrifta held til i Ytre Sogn og tek oppdrag i Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund, Gulen, Høyanger og Masfjorden. Me ynskjer å vere ditt fyrsteval av elektro og røyrleggartenester.

Elektroinstallasjon

HAFS Elektro & Rør AS er autorisert elektroinstallatør og tilbyr alt av elektrikartenester.

Røyrlegging

HAFS Elektro & Rør AS tilbyr alt av røyrleggartenester

Maritime installasjonar

HAFS Elektro & Rør AS har lang erfaring med maritime installasjonar innan skip og oppdrett.

Internkontroll / elkontroll

HAFS Elektro & Rør AS utfører kontroll på elektriskeanlegg i næringsbygg, industrianlegg, bustad- og landbruksinstallasjonar.

Automasjon og smarthus

HAFS Elektro & Rør AS er din lokale automasjonsleverandør på nyanlegg og eksisterande automasjon/PLS anlegg.

Kontakt oss

Telefon: 57 78 89 00
E-post: post@hafs-elektro.no


Adresse:
Sognefjordvegen 444, 5961 Brekke

Om oss

HAFS Elektro & Rør AS er eit firma med høg kompetanse og lang erfaring. Vi har tre godkjente elektroinstallatørar, ein røyrleggarmester, fleire med fagskule, nokon med ingeniørutdanning og alle arbeidarane våre har eit eller fleire fagbrev