Ledige stillinger

PERSONAL OG KHMS LEIAR

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGÅVER

Som Personal- og HMSK-leiar har du ansvar for at personal-funksjonane er ivaretatt og fungerer, og at bedrifta sitt arbeid med helse, miljø, sikkerheit og kvalitet fungerer og utviklast.

 • Systemansvar for internkontrollsystem
 • Kartlegge risiko, utarbeide og følgje opp handlingsplanar i samarbeid med vernetenesta
 • Systemansvar for kvalitets- og miljøstyringssystem
 • Bidra til å effektivisere og forbetre prosedyrar og arbeidsprosessar
 • Følgje opp bedrifta sine KPI’ar
 • Ansvar for personalfunksjonar
 • Bygge gode relasjonar med kollegaer, kundar og samarbeidspartnarar

 

KVALIFIKASJONAR

 • Relevant erfaring med HMS og kvalitetsarbeid
 • Bidra til eit godt og sikkert arbeidsmiljø
 • Strukturert og nøyaktig
 • Gode datakunnskapar
 • God munnleg og skriftleg formuleringsevne
 • Positiv, samarbeidsvillig og evner å jobbe sjølvstendig og i lag med andre

 

ME TILBYR

 • Ei spanande og utviklande stilling
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordningar
 • Arbeidsstad ved eit av avdelingskontora våre i Gulen, Solund eller Hyllestad

Ta gjerne kontakt med Katrine Dåe om du har spørsmål til stillinga på mobil 95 19 99 71 / e-post katrine@hafs-elektro.no

Søknad på stillinga sendast til post@hafs-elektro.no innan 31.03.2023

RØYRLEGGARMEISTER / FAGANSVARLEG

For å vidareutvikle og rigge bedrifta for framtida ønsker me å styrke prosjektorganisasjonen vår. Me søker etter ein person med relevant bakgrunn innan VVS som vil inngå i vår røyr avdeling på Brekke i Gulen. Du må vere opptatt av å levere kvalitet, vere løysingsorientert, engasjert og serviceinnstilt.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGÅVER

 • Prosjektering
 • Leie prosjekt frå tilbod til overlevering
 • Økonomi og ressursforvalting i prosjekt
 • Ansvar for HMS og kvalitet i eigne prosjekt
 • Bygge gode relasjonar med kollegaer, kundar og samarbeidspartnarar

 

KVALIFIKASJONAR

 • Meisterbrev i røyrleggarfaget. Brei erfaring kan kompensere for manglande utdanning.
 • Fordel med tidlegare leiarerfaring, men ikkje eit krav
 • Positiv, samarbeidsvillig og evner å jobbe sjølvstendig og i lag med andre
 • Strukturert og nøyaktig
 • Gode datakunnskapar og erfaring med CAD verktøy
 • God munnleg og skriftleg formuleringsevne

 

ME TILBYR

 • Ei spanande og utviklande stilling i eit sterkt fagleg miljø
 • Eit godt tverrfagleg miljø
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordningar
 • Arbeidsstad Brekke i Gulen

Ta gjerne kontakt med avdelingsleiar Arild Wergeland om du har spørsmål til stillinga. Mobil 97 72 76 23 eller e-post arild@hafs-elektro.no

Søknad på stillinga sendast til post@hafs-elektro.no innan 31.03.2023

Elektroinstallasjon

HAFS Elektro & Rør AS er autorisert elektroinstallatør og tilbyr alt av elektrikartenester.

Røyrlegging

HAFS Elektro & Rør AS tilbyr alt av røyrleggartenester

Maritime installasjonar

HAFS Elektro & Rør AS har lang erfaring med maritime installasjonar innan skip og oppdrett.

Internkontroll / elkontroll

HAFS Elektro & Rør AS utfører kontroll på elektriskeanlegg i næringsbygg, industrianlegg, bustad- og landbruksinstallasjonar.

Automasjon og smarthus

Me leverer røyrinstallasjoner til nybygg, rehabilitering, sanitæranlegg, varmeanlegg og vassverk.

Kontakt oss

Telefon: 57 78 89 00
E-post: post@hafs-elektro.no


Adresse:
Sognefjordvegen 444, 5961 Brekke

Om oss

HAFS Elektro & Rør AS er din lokale leverandør innan elektroinstallasjon og røyrlegging. Me leverer pålitelige, framtidsretta og konkurransedyktige løysingar.