Ledige stillinger

Me treng endå fleire flinke fagfolk i HAFS Elektro & Rør, og søker derfor etter røyrleggar til avdelinga vår i Hyllestad.

Som røyrleggar i HAFS skal du ivareta eksisterande og nye kundar. Stillinga inneber alt av tradisjonelt røyrleggararbeid, frå enkle serviceoppdrag til større prosjekt innan fagområda sanitær, varme- og kuldeinstallasjonar og vassforsynings- og avløpsanlegg.

Kvalifikasjonar

  • Sveinebrev som røyrleggar
  • Førarkort kl. B
  • Service innstilt
  • Jobbar godt sjølvstendig og med andre
  • Snakkar flytande norsk

Me tilbyr

  • Konkurransedyktig løn
  • Gode arbeidskollegaer og godt arbeidsmiljø
  • Varierte arbeidsoppgåver
  • God forsikrings- og pensjonsordning

Kontakt
Avdelingsleiar Arild Wergeland: 97 72 76 23
Fagleg ansvarleg Tore Høydal: 95 12 40 50.

Søknad sendast snarast til post@hafs-elektro.no

Elektroinstallasjon

HAFS Elektro & Rør AS er autorisert elektroinstallatør og tilbyr alt av elektrikartenester.

Røyrlegging

HAFS Elektro & Rør AS tilbyr alt av røyrleggartenester

Maritime installasjonar

HAFS Elektro & Rør AS har lang erfaring med maritime installasjonar innan skip og oppdrett.

Internkontroll / elkontroll

HAFS Elektro & Rør AS utfører kontroll på elektriskeanlegg i næringsbygg, industrianlegg, bustad- og landbruksinstallasjonar.

Automasjon og smarthus

Me leverer røyrinstallasjoner til nybygg, rehabilitering, sanitæranlegg, varmeanlegg og vassverk.

Kontakt oss

Telefon: 57 78 89 00
E-post: post@hafs-elektro.no


Adresse:
Sognefjordvegen 444, 5961 Brekke

Om oss

HAFS Elektro & Rør AS er eit firma med høg kompetanse og lang erfaring. Vi har tre godkjente elektroinstallatørar, ein røyrleggarmester, fleire med fagskule, nokon med ingeniørutdanning og alle arbeidarane våre har eit eller fleire fagbrev