Maritime installasjonar

HAFS Elektro & Rør AS har lang erfaring med maritime installasjonar, både innan oppdrett og skip.

Me har erfaring frå service på skip i drift, ved klassing, og komplette leveransar av svak- og sterkstrømsinstallasjonar ved ombygging og ved nybygg.

I samarbeid med blant anna Solund Verft, utstyr- og systemleverandørar samt skipskonsulentar, kan me være ein totalleverandør av elektrotenester innan maritim elektro.

Avdelinga vår i Solund har eit godt utbygd lager, og kan med hjelp av dette – og eit godt kontaktnett – levere det meste av elektrisk reservemateriell til skip.

Elektroinstallasjon

HAFS Elektro & Rør AS er autorisert elektroinstallatør og tilbyr alt av elektrikartenester.

Røyrlegging

HAFS Elektro & Rør AS tilbyr alt av røyrleggartenester

Maritime installasjonar

HAFS Elektro & Rør AS har lang erfaring med maritime installasjonar innan skip og oppdrett.

Internkontroll / elkontroll

HAFS Elektro & Rør AS utfører kontroll på elektriskeanlegg i næringsbygg, industrianlegg, bustad- og landbruksinstallasjonar.

Automasjon og smarthus

Me leverer røyrinstallasjoner til nybygg, rehabilitering, sanitæranlegg, varmeanlegg og vassverk.

Om oss

HAFS Elektro & Rør AS er din lokale leverandør innan elektroinstallasjon og røyrlegging. Me leverer pålitelige, framtidsretta og konkurransedyktige løysingar.