Maritime installasjonar

HAFS Elektro & Rør AS har lang erfaring med maritime installasjonar, både innan oppdrett og skip.

Me har erfaring frå service på skip i drift, ved klassing, og komplette leveransar av svak- og sterkstrømsinstallasjonar ved ombygging og ved nybygg.

I samarbeid med blant anna Solund Verft, utstyr- og systemleverandørar samt skipskonsulentar, kan me være ein totalleverandør av elektrotenester innan maritim elektro.

Avdelinga vår i Solund har eit godt utbygd lager, og kan med hjelp av dette – og eit godt kontaktnett – levere det meste av elektrisk reservemateriell til skip.

Elektroinstallasjon

HAFS Elektro & Rør AS er autorisert elektroinstallatør og tilbyr alt av elektrikartenester.

Røyrlegging

HAFS Elektro & Rør AS tilbyr alt av røyrleggartenester

Maritime installasjonar

HAFS Elektro & Rør AS har lang erfaring med maritime installasjonar innan skip og oppdrett.

Internkontroll / elkontroll

HAFS Elektro & Rør AS utfører kontroll på elektriskeanlegg i næringsbygg, industrianlegg, bustad- og landbruksinstallasjonar.

Automasjon og smarthus

Me leverer røyrinstallasjoner til nybygg, rehabilitering, sanitæranlegg, varmeanlegg og vassverk.

Kontakt oss

Telefon: 57 78 89 00
E-post: post@hafs-elektro.no


Adresse:
Sognefjordvegen 444, 5961 Brekke

Om oss

HAFS Elektro & Rør AS er eit firma med høg kompetanse og lang erfaring. Vi har tre godkjente elektroinstallatørar, ein røyrleggarmester, fleire med fagskule, nokon med ingeniørutdanning og alle arbeidarane våre har eit eller fleire fagbrev