Om oss

HAFS Elektro & Rør er din lokale leverandør innan elektroinstallasjon og røyrlegging

Bedrifta har omkring 40 tilsette fordelt på dei tre avdelingane i Gulen, Hyllestad og Solund. Føretaket har lokale eigarar som høyrer heime i desse kommunane. Våre elektrikarar og røyrleggarar tek oppdrag i Gulen, Hyllestad, Solund, Fjaler, Askvoll, Høyanger og Masfjorden.

Servicemontørane våre har godt utstyrte servicebilar og har tilgang til lager i Eidsnesfeltet, Askvoll, Hardbakke, Brekke og Sløvåg.

HAFS Elektro & Rør AS er eit firma med høg kompetanse og lang erfaring. Me har tre godkjente elektroinstallatørar, ein røyrleggarmester, fleire med fagskule, nokon med ingeniørutdanning og alle arbeidarane våre har eit eller fleire fagbrev. Bedrifta jobbar systematisk med sertifisering og kompetanseheving av personell for å kunne tene marknaden optimalt. Me er godkjent opplæringsbedrift for elektrikar- og røyrleggarfaget og har lærlingar knytt til oss for begge faga.

Bedrifta er medlem i Elfag; ein av Noreg sine mest kjente elektrikarkjedar,  og i VVS Fagmann samarbeidet.

HAFS Elektro & Rør AS sitt styringssystem for kvalitet og miljø er sertifisert i samsvar med ISO standard 9001:2015 og 14001:2015. Prosessane og rutinane til bedrifta er grundig gjennomgått og godkjent av ein uavhengig tredjepart. Me har valt å ISO-sertifisere oss for å stadfeste at kvalitets- og miljøarbeid er vårt viktigaste fokusområde, og for å tydeleggjera at me kontinuerleg jobbar for forbetring. ISO-sertifiseringa sikrar at våre interessepartar kan stole på at me møter alle våre forpliktingar som sertifisert bedrift.

HAFS Elektro & Rør skal som lokal leverandør av pålitelege og framtidsretta elektro- og rørleggartenester innfri forventningane til våre interessepartar.

Bedrifta skal vere kunden sitt naturlege fyrsteval.

Gjennom våre aktivitetar engasjerer bedrifta seg for å verne miljøet. Bedrifta skal gjennom dette overhalde vår miljøplikt.

HAFS Elektro & Rør arbeider kontinuerleg med å forbetre våre rutinar og metodar. Dette gir ei ramme for å fastsette våre kvalitets- og miljømål.

Elektroinstallasjon

HAFS Elektro & Rør AS er autorisert elektroinstallatør og tilbyr alt av elektrikartenester.

Røyrlegging

HAFS Elektro & Rør AS tilbyr alt av røyrleggartenester

Maritime installasjonar

HAFS Elektro & Rør AS har lang erfaring med maritime installasjonar innan skip og oppdrett.

Internkontroll / elkontroll

HAFS Elektro & Rør AS utfører kontroll på elektriskeanlegg i næringsbygg, industrianlegg, bustad- og landbruksinstallasjonar.

Automasjon og smarthus

Me leverer røyrinstallasjoner til nybygg, rehabilitering, sanitæranlegg, varmeanlegg og vassverk.

Kontakt oss

Telefon: 57 78 89 00
E-post: post@hafs-elektro.no


Adresse:
Sognefjordvegen 444, 5961 Brekke

Om oss

HAFS Elektro & Rør AS er eit firma med høg kompetanse og lang erfaring. Vi har tre godkjente elektroinstallatørar, ein røyrleggarmester, fleire med fagskule, nokon med ingeniørutdanning og alle arbeidarane våre har eit eller fleire fagbrev