Internkontroll / El-kontroll

HAFS Elektro & Rør AS kan bistå deg med gjennomføring av kontroll og vedlikehald. Ta kontakt med oss for avtale.

HAFS Elektro & Rør AS utfører kontroll på elektriske anlegg i næringsbygg, industrianlegg, bustad- og landbruksinstallasjonar. Bedrifta er sertifisert av DNV GL til å utføre termografering og elkontrollar av både bustader, næringsbygg og landbruk. Ved å termofotografere det elektriske anlegget kan ein finne feil ved anlegget ved at ein avdekker kvar det er unormale temperaturverdiar.

Forskrift om internkontroll i verksemder inneber at du som eigar/brukar står ansvarlig for det elektriske anlegget. Det betyr at skjematisk dokumentasjon av regelmessig kontroll og vedlikehald må være på plass. Myndigheitene har skjerpa kontrollane og manglande dokumentasjon kan resultere i bøter.

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved nettselskapa fører tilsyn med elektriske lavspenningsanlegg i bustadar og verksemder. Me hjelper deg med å få lukka avvika og gjere det elektriske anlegget ditt sikkert.

Elektroinstallasjon

HAFS Elektro & Rør AS er autorisert elektroinstallatør og tilbyr alt av elektrikartenester.

Røyrlegging

HAFS Elektro & Rør AS tilbyr alt av røyrleggartenester

Maritime installasjonar

HAFS Elektro & Rør AS har lang erfaring med maritime installasjonar innan skip og oppdrett.

Internkontroll / elkontroll

HAFS Elektro & Rør AS utfører kontroll på elektriskeanlegg i næringsbygg, industrianlegg, bustad- og landbruksinstallasjonar.

Automasjon og smarthus

Me leverer røyrinstallasjoner til nybygg, rehabilitering, sanitæranlegg, varmeanlegg og vassverk.

Kontakt oss

Telefon: 57 78 89 00
E-post: post@hafs-elektro.no


Adresse:
Sognefjordvegen 444, 5961 Brekke

Om oss

HAFS Elektro & Rør AS er eit firma med høg kompetanse og lang erfaring. Vi har tre godkjente elektroinstallatørar, ein røyrleggarmester, fleire med fagskule, nokon med ingeniørutdanning og alle arbeidarane våre har eit eller fleire fagbrev