Internkontroll / El-kontroll

HAFS Elektro & Rør AS kan bistå deg med gjennomføring av kontroll og vedlikehald. Ta kontakt med oss for avtale.

HAFS Elektro & Rør AS utfører kontroll på elektriske anlegg i næringsbygg, industrianlegg, bustad- og landbruksinstallasjonar. Bedrifta er sertifisert av DNV til å utføre termografering og elkontrollar av både bustader, næringsbygg og landbruk. Ved å termofotografere det elektriske anlegget kan ein finne feil ved anlegget ved at ein avdekker kvar det er unormale temperaturverdiar.

Forskrift om internkontroll i verksemder inneber at du som eigar/brukar står ansvarlig for det elektriske anlegget. Det betyr at skjematisk dokumentasjon av regelmessig kontroll og vedlikehald må være på plass. Myndigheitene har skjerpa kontrollane og manglande dokumentasjon kan resultere i bøter.

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved nettselskapa fører tilsyn med elektriske lavspenningsanlegg i bustadar og verksemder. Me hjelper deg med å få lukka avvika og gjere det elektriske anlegget ditt sikkert.

Elektroinstallasjon

HAFS Elektro & Rør AS er autorisert elektroinstallatør og tilbyr alt av elektrikartenester.

Røyrlegging

HAFS Elektro & Rør AS tilbyr alt av røyrleggartenester

Maritime installasjonar

HAFS Elektro & Rør AS har lang erfaring med maritime installasjonar innan skip og oppdrett.

Internkontroll / elkontroll

HAFS Elektro & Rør AS utfører kontroll på elektriskeanlegg i næringsbygg, industrianlegg, bustad- og landbruksinstallasjonar.

Automasjon og smarthus

Me leverer røyrinstallasjoner til nybygg, rehabilitering, sanitæranlegg, varmeanlegg og vassverk.

Om oss

HAFS Elektro & Rør AS er din lokale leverandør innan elektroinstallasjon og røyrlegging. Me leverer pålitelige, framtidsretta og konkurransedyktige løysingar.