Automasjon og smarthus

HAFS Elektro & Rør AS er din lokale automasjonsleverandør på nyanlegg og eksisterande automasjon/PLS anlegg.

Me har erfaring og kan bidra både innan industri, vannbehandling, maritim, landbruk eller byggautomasjon.

    • Programmering av PLS og HMI (operatørpanel /PC)
    • Programmering oppsett av frekvensomformarar / softstartar.
    • Bygging av styretavler / styreskap
    • Feilsøking, oppgradering, igangkjøring og utarbeiding av brukerdokumentasjon på automasjonsanlegg.
    • Byggautomasjon – prosjektering og programmering av KNX / Smarthus løysingar samt kamera overvaking og innbrotsalarm

Me har personell med lang erfaring og kompetanse innan automatisering som vil bidra med å komme fram til ei god løysing.

Elektroinstallasjon

HAFS Elektro & Rør AS er autorisert elektroinstallatør og tilbyr alt av elektrikartenester.

Røyrlegging

HAFS Elektro & Rør AS tilbyr alt av røyrleggartenester

Maritime installasjonar

HAFS Elektro & Rør AS har lang erfaring med maritime installasjonar innan skip og oppdrett.

Internkontroll / elkontroll

HAFS Elektro & Rør AS utfører kontroll på elektriskeanlegg i næringsbygg, industrianlegg, bustad- og landbruksinstallasjonar.

Automasjon og smarthus

Me leverer røyrinstallasjoner til nybygg, rehabilitering, sanitæranlegg, varmeanlegg og vassverk.

Kontakt oss

Telefon: 57 78 89 00
E-post: post@hafs-elektro.no


Adresse:
Sognefjordvegen 444, 5961 Brekke

Om oss

HAFS Elektro & Rør AS er eit firma med høg kompetanse og lang erfaring. Vi har tre godkjente elektroinstallatørar, ein røyrleggarmester, fleire med fagskule, nokon med ingeniørutdanning og alle arbeidarane våre har eit eller fleire fagbrev