Automasjon og smarthus

HAFS Elektro & Rør AS er din lokale automasjonsleverandør på nyanlegg og eksisterande automasjon/PLS anlegg.

Me har erfaring og kan bidra både innan industri, vannbehandling, maritim, landbruk eller byggautomasjon.

    • Programmering av PLS og HMI (operatørpanel /PC)
    • Programmering oppsett av frekvensomformarar / softstartar.
    • Bygging av styretavler / styreskap
    • Feilsøking, oppgradering, igangkjøring og utarbeiding av brukerdokumentasjon på automasjonsanlegg.
    • Byggautomasjon – prosjektering og programmering av KNX / Smarthus løysingar samt kamera overvaking og innbrotsalarm

Me har personell med lang erfaring og kompetanse innan automatisering som vil bidra med å komme fram til ei god løysing.

Elektroinstallasjon

HAFS Elektro & Rør AS er autorisert elektroinstallatør og tilbyr alt av elektrikartenester.

Røyrlegging

HAFS Elektro & Rør AS tilbyr alt av røyrleggartenester

Maritime installasjonar

HAFS Elektro & Rør AS har lang erfaring med maritime installasjonar innan skip og oppdrett.

Internkontroll / elkontroll

HAFS Elektro & Rør AS utfører kontroll på elektriskeanlegg i næringsbygg, industrianlegg, bustad- og landbruksinstallasjonar.

Automasjon og smarthus

Me leverer røyrinstallasjoner til nybygg, rehabilitering, sanitæranlegg, varmeanlegg og vassverk.

Om oss

HAFS Elektro & Rør AS er din lokale leverandør innan elektroinstallasjon og røyrlegging. Me leverer pålitelige, framtidsretta og konkurransedyktige løysingar.