Røyrlegging

Røyrlegging

Vi leverer røyrinstallasjonar til nybygg, rehabilitering, sanitæranlegg, varmeanlegg og vassverk.

Røyrleggaravdelinga vår sysselset seks personar. HAFS Elektro og Rør AS har eit omfattande lager med røyrdelar på Brekke i Gulen. Våre røyrleggarar tek oppdrag i heile distriktet. Vi utfører alt av tradisjonelt røyrleggararbeid, frå enkle serviceoppdrag til heile bustadprosjekt med golvvarmeanlegg, varmepumper og andre energisparande løysingar.

Vi har gode leverandøravtalar og skaffer alt frå baderomsinnreiing til varmetekniske installasjonsprodukt.

Inspirasjonskatalog og produktoversikt finn du her: Ditt_bad_katalog_2017

Vi leverer baderomsinnreiing frå:

      

Våre avdelingar

Hyllestad

Eidsnesfeltet, Åfjorddalen
6953 Leirvik i Sogn

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no

Solund

6924 Hardbakke

Telefon: 57 78 89 00

Epost: post@hafs-elektro.no

Gulen

Sognefjordvegen 444
5961 Brekke

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no