Røyrlegging

Røyrlegging

Vi leverer røyrinstallasjonar til nybygg, rehabilitering, sanitæranlegg, varmeanlegg og vassverk.

Rørlegger HAFS Elektro og Rør AS

Røyrleggaravdelinga vår sysselset sju personar, derav ein røyrleggarmester som er fagansvarleg. HAFS Elektro & Rør AS har eit omfattande lager med røyrdelar på Brekke i Gulen. Våre røyrleggarar tek oppdrag i heile distriktet. Vi utfører alt av tradisjonelt røyrleggararbeid, frå enkle serviceoppdrag til heile bustadprosjekt med golvvarmeanlegg, varmepumper og andre energisparande løysingar.

Vi har gode leverandøravtalar og skaffer alt frå baderomsinnreiing til varmetekniske installasjonsprodukt.

Inspirasjonskatalog og produktoversikt finn du her: Ditt_bad_katalog_2017

Vi leverer baderomsinnreiing frå:

      

Våre avdelingar

Hyllestad

Eidsnesvegen 7
6953 Leirvik i Sogn

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no

Solund

Krakhellevegen 301
6924 Hardbakke

Telefon: 57 78 89 00

Epost: post@hafs-elektro.no

Gulen

Sognefjordvegen 444
5961 Brekke

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no