Maritime installasjonar

Maritime installasjonar

Ein av våre største aktivitetar har i alle år vore knytta til maritime installasjonar, hovedsakleg om bord i skip.

eletriker maritim

Vi har erfaring frå service på skip i drift, ved klassing, og komplette leveransar av svak- og sterkstrømsinstallasjonar ved ombygging og ved nybygg.

Maritime installasjonar innan oppdrett er ein betydeleg del av leveransane våre.

I nært samarbeid med blant anna Solund Verft, utstyr- og systemleverandørar samt skipskonsulentar, kan vi være ein totalleverandør av elektrotenester innan maritim elektro.

Avdelinga vår ved Solund Verft har eit godt utbygd lager og kan med hjelp av dette – og eit godt kontaktnett – levere det meste av elektrisk reservemateriell til skip.

Våre avdelingar

Hyllestad

Eidsnesvegen 7
6953 Leirvik i Sogn

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no

Solund

Krakhellevegen 301
6924 Hardbakke

Telefon: 57 78 89 00

Epost: post@hafs-elektro.no

Gulen

Sognefjordvegen 444
5961 Brekke

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no