Internkontroll / elkontroll

Internkontroll / elkontroll

HAFS Elektro & Rør AS kan bistå deg med gjennomføring av kontroll og vedlikehald. Ta kontakt med oss for avtale.

HAFS Elektro & Rør AS er sertifisert av DNV GL til å utføre elkontrollar av både bustader, næringsbygg og landbruk.

Vi har personell som er sertifisert til å utføre termografering. Ved å termofotografere det elektriske anlegget kan ein finne feil ved anlegget ved at ein avdekker kvar det er unormale temperaturverdiar.

Forskrift om internkontroll i verksemder inneber at du som eigar/brukar står ansvarlig for det elektriske anlegget. Det betyr at skjematisk dokumentasjon av regelmessig kontroll og vedlikehald må være på plass. Myndigheitene har skjerpa kontrollane og manglande dokumentasjon kan resultere i bøter.

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved nettselskapa fører tilsyn med elektriske lavspenningsanlegg i bustadar og verksemder. Me hjelper deg med å få lukka avvika og gjere det elektriske anlegget ditt sikkert.

 

Kontrollforetak sertifisert iht NEK 405-4

Våre avdelingar

Hyllestad

Eidsnesvegen 7
6953 Leirvik i Sogn

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no

Solund

Krakhellevegen 301
6924 Hardbakke

Telefon: 57 78 89 00

Epost: post@hafs-elektro.no

Gulen

Sognefjordvegen 444
5961 Brekke

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no