Automasjon / PLS

Automasjon/PLS

Vi tilbyr automasjonsløysingar tilpassa kunden.

HAFS Elektro og Røyr AS ynskjer å vere din automasjonsleverandør enten det er prosjektering av  nyanlegg eller service på eksisterande automasjon / PLS anlegg.

Vi har personell med lang erfaring og kompetanse innan automatisering som vil bidra med å komme fram til ei god løysing.

Våre avdelingar

Hyllestad

Eidsnesvegen 7
6953 Leirvik i Sogn

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no

Solund

Krakhellevegen 301
6924 Hardbakke

Telefon: 57 78 89 00

Epost: post@hafs-elektro.no

Gulen

Sognefjordvegen 444
5961 Brekke

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no