Automasjon / PLS

Automasjon/PLS

Vi tilbyr automasjonsløysingar tilpassa kunden.

HAFS Elektro og Røyr AS ynskjer å vere din automasjonsleverandør enten det er prosjektering av  nyanlegg eller service på eksisterande automasjon / PLS anlegg.

Vi har personell med lang erfaring og kompetanse innan automatisering som vil bidra med å komme fram til ei god løysing.

Våre avdelingar

Hyllestad

Eidsnesfeltet, Åfjorddalen
6953 Leirvik i Sogn

Eilev Strandos
908 28 605

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no

Solund

Solund Verft
6924 Hardbakke

Trond Osland
952 42 485

Telefon: 57 78 89 00

Epost: post@hafs-elektro.no

Gulen

Sognefjordvegen 444
5961 Brekke

Sven Erik Håland - Elektro
970 37 571

Egil Breidvik - Rør
979 75 757

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no