HAFS Elektro & Rør AS

HAFS Elektro & Rør AS

HAFS Elektro & Rør AS er eit elektrikar- og røyrleggarfirma heimehøyrande i HAFS-regionen. Vi har avdelingar i Gulen, Hyllestad og Solund. I Brekke i Gulen har vi ein butikk som sel kvitevarer, brunevarer, småelektriske artiklar og røyrleggardelar.

Våre avdelingar

Hyllestad

Eidsnesfeltet, Åfjorddalen
6953 Leirvik i Sogn

Eilev Strandos
908 28 605

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no

Solund

Solund Verft
6924 Hardbakke

Trond Osland
952 42 485

Telefon: 57 78 89 00

Epost: post@hafs-elektro.no

Gulen

Sognefjordvegen 444
5961 Brekke

Sven Erik Håland - Elektro
970 37 571

Egil Breidvik - Rør
979 75 757

Telefon: 57 78 89 00

E-post: post@hafs-elektro.no